SSS

Rehabilitasyon talebi

1. Ne zaman bir rehabilitasyona hak kazanırım?

Bir hastalıktan, kazadan veya engelden dolayı normal hayata katılımınız engellenmişse bir rehabilitasyon programından faydalanabilirsiniz. Rehabilitasyon programı sağlık kısıtlamanızı ortadan kaldırmaya, azaltmaya, kötüleşmesini önlemeye veya kısıtlama sonuçlarını yumuşatmaya uygun olmalıdır. Dolayısıyla kontrollü rehabilitasyon programların kalıcı bir iş göremezlik durumunu veya bakıma muhtaçlık durumunu ortadan kaldırmak ya da kalıcı sağlık kısıtlamalarına rağmen hayatınızı mümkün olduğunca kendiniz belirlemek söz konusudur. Tüm bu hususlar IX Sosyal Haklar Kanununda düzenlenmiştir. Alman vatandaşıysanız bir rehabilitasyon hakkına sahip olursunuz.

2. Bir rehabilitasyonla ilgili dilekçeleri nereden alabilirim?

Dilekçeleri hastanedeki sosyal hizmetler görevlilerinden, Alman Emeklilik Güvencesinden veya sağlık sigortalarından alabilirsiniz. Tıbbi rehabilitasyonla alakalı Alman Emeklilik Güvencesinin servis telefonu: 0800 1000 480 70Alman Emeklilik Güvencesininweb sayfasından da dilekçeleri indirebilirsiniz.

En önemli formları web sayfamızda da bulabilirsiniz: Formlar

3. Rehabilitasyon talebimde kim bana yardımcı olabilir?

Rehabilitasyon talebi süreci oldukça karmaşıktır. Size aile hekiminiz veya bir uzman hekim yardım edebilir. Sonrasında bir rehabilitasyonun yapılacağı bir hastanede yatan hasta olarak tedavi görüyorsanız, hastanelerin sosyal hizmetler çerçevesinde sevk veya taburcu yönetiminden yardım alabilirsiniz. Alman Emeklilik Güvencesinden, sağlık sigortanızdan ya da  www.reha-servicestellen.deadresinden rehabilitasyon hizmet merkezlerinden de yardım alabilirsiniz.

4. Bir rehabilitasyon talebinde bulunurken neye dikkat etmeliyim?

Önemli olan bir rehabilitasyon programı için belgeli tıbbi nedenlerin olmasıdır. Bunları en iyisi tedaviyi yapan hekimle görüşün. Hekim bu aşamada üç meseleye dikkat etmelidir:

  • Rehabilitasyon ihtiyacınız
  • Rehabilitasyona uygunluğunuz ve
  • ve pozitif rehabilitasyon tahmini.

Yani hekiminiz bir rehabilitasyon programına ihtiyacınızın olup olmadığını, bu tip bir programa katılacak durumda olup olmadığınızı ve bu rehabilitasyon programıyla sağlık durumunuzun veya yeteneklerinizin iyileşeceğiyle ilgili gerçekçi bir şansız olup olmadığına karar vermelidir.

Masrafların karşılayan kurum için yalnızca güncel dilekçe evrakları önemlidir. Bu nedenle bu evraklar son derece dikkatli ve anlaşılır biçimde doldurulmuş olmalı ve talebe dair anlaşılabilir nedenler içermelidir.

5. Rehabilitasyon talebimle alakalı masrafları karşılayan kurumun karar vermesi ne kadar sürer?

Yasa koyucu, masrafları karşılayan kurumların karar vermek için üç haftaya sahip olduğunu öngörmüştür. Dilekçe şayet yanlış bir kuruma verilmişse, bu kurum iki hafta içerisinde dilekçeyi doğru kuruma iletmelidir; sonrasında bu kurum karar vermek için üç hafta süreye sahiptir. Rehabilitasyon ihtiyacınızın tespiti için ilave bir tıbbi rapora gerek varsa, bu süre daha da uzayabilir.

6. Rehabilitasyon dilekçem reddedilirse ne yapabilirim?

Ret kararına hemen kabul etmeyin, itirazda bulunun. Bunun için itiraz süresine uymanız gerekir. Bu süreyi genelde izin yazısının sonunda bulabilirsiniz. Süre genelde 4 haftadır. Masrafları karşılayan kurumun mektubunda itiraz hakkı ve itiraz süresi bilgileri bulunmazsa, en kısa sürede masrafları karşılayan kurumla irtibat kurun ve “başvuruya uygun bir kararın” gönderilmesini talep edin.  Sadece bu şekilde ret kararına karşı tüm başvuru haklarınızın bulunduğundan emin olabilirsiniz. Ayrıca: Başvuruda bulunmaktan korkmayın. Arbeitskreis Gesundheit e. V. derneği (www.arbeitskreis-gesundheit.de) size ücretsiz olarak yardımcı olur.  Masrafları karşılayan kurumun kararını tekrardan gözden geçirmesi için çoğu kez itiraz etmek yeterlidir.

7. Bir rehabilitasyon programından ne sıklıkla faydalanabilirim?

Alman Emeklilik Güvencesinin sigortalısı olarak tıbbi olarak gerektiği sürece her dört senede bir tıbbı rehabilitasyon talebinde bulunabilirsiniz. Dilekçe sahibi olarak çalışmaya elverişli yaşta olmanız, kalıcı olarak iş hayatından ayrılmamış ve belirli sigorta sürelerini ibraz etmiş olmanız gerekir. Acil durumlarda ise dört senelik süre dolmadan önce de bir rehabilitasyon izni verilebilir.

8. Rehabilitasyon nedir?

Rehabilitasyon (yenilemenin Latincesi), bir ameliyat veya bir hastalık kaynaklı kesinti sonrasında çalışabilme durumunu iyileştiren veya yenileyen hizmetlerdir. Her şey yolunda giderse, genelde hastanın eski sağlık durumu hem kişisel hayatta, hem sosyal hayatta, hem de meslek hayatında tamamıyla tekrar yenilenebilir. Buna örneğin bir kaza, bir ameliyat, bir kanser hastalığı sonrası veya stresten ya da hatalı bir yaşam stilinden dolayı ortaya çıkan bedensel ve zihinsel sınırlamalar da dahildir.

İstek ve seçim hakkı

1. Hangi rehabilitasyon kliniğine gideceğimi kendim seçebilir miyim?

Evet. Yasal güvence altında bulunan bir istek ve seçim hakkınız vardır. Bir tıbbi rehabilitasyon onay dilekçesine ilaveten bir küçük dilekçe daha vermeniz gerekir. Bunun nasıl olduğunu bu küçük filmdeaçıklıyoruz. İlave dilekçeyi burada bulabilirsiniz. („İstek ve seçim hakkı dilekçe formu“) Transkültürel Psikosomatik bölümü olması durumunda terapilerin ana dilde yapılması önemli bir nedendir.

2. Arzu ettiğim klinik ikametgahıma yakın olmak zorunda mı?

Aslında evet. Fakat uzakta bulunan bir kliniğe gitmek için iyi nedenleriniz varsa masrafları karşılayan kurum bu nedenleri göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin terapilerin ana dilde yapılması ve memleketinizdeki geleneklerinin ve adetlerinin göz önünde bulundurulması neden olarak sunulabilir. Örneğin Prof. Kızılhan gibi özel uzmanlar klinik seçimi için önemli bir neden olabilir.

3. Masrafları karşılayan kurum bana bir rehabilitasyon kliniği öngördü. Bunu kabul etmek zorunda mıyım?

Hayır. Masrafları karşılayan kurum önerilerinizi göz önünde bulundurmalıdır. 8 SGB IX uyarınca istek ve seçim hakkınız bulunmaktadır. Bu nedenle bir tıbbi rehabilitasyon talebinde bulunurken istediğiniz kliniğe dair ilave bir dilekçe de vermeniz gerekir. Bunu yapmazsanız ve başka bir klinikle ilgili rehabilitasyon dilekçeniz kabul görmüşse: Bize bir klinik değişikliği dilekçesi gönderin.

4. Masrafları karşılayan kurum şayet seçmiş olduğum klinikle sözleşmelerinin bulunmadığını bildirirse ne yapabilirim?

İstek ve seçim hakkınızın bulunduğunu unutmayın. Buradaki hukuki temeli § 40 SGB V teşkil ediyor. Klinik şayet rehabilitasyonunuz için temel koşulları sağlıyorsa (tıbbi açıdan uygun olmalı, geçerli kalite standartlarına göre sertifikalı olmalı ve §111 SGB V uyarınca ya da § 21 SGB IX uyarınca bir bakım ve personel sözleşmesine sahip olmalıdır), isteğiniz göz önünde bulundurulmalıdır.  Arbeitskreis Gesundheit e.V. derneğinden (www.arbeitskreis-gesundheit.de)ücretsiz yardım alabilirsiniz.

5. İstek ve seçim hakkımı kullanarak bir rehabilitasyon kliniği seçtiğim için masrafları karşılayan kurum benden bir katkı payı veya ek ödeme talep edebilir mi?

Hayır edemez, bu hukuki değildir. Alman Sosyal Haklar Kanununda mübadele prensibi geçerlidir. Diğer bir ifadeyle: Masrafları karşılayan kurumdan bir rehabilitasyon hizmeti alma hakkına sahipsiniz. Yasa koyucu masrafların iadesini öngörmüyor. Yani istek ve seçim hakkınızı kullanmanızdan dolayı masraflarınızı karşılayan kurum sizden ek ödeme isteme hakkına sahip değildir. Bu tip bir karara itirazda bulunmanız gerekir. Burada da Arbeitskreis Gesundheit e.V. derneğinden (www.arbeitskreis-gesundheit.de)yardım alabilirsiniz.

6. Klinik değişikliği dilekçem de reddedilirse ne yapabilirim?

Dava açabilirsiniz veya acil vakalarda geçici bir talimatta bulunabilirsiniz. Bu süreçte size Arbeitskreis Gesundheit e.V. derneğinin (www.arbeitskreis-gesundheit.de) uzmanları size yardımcı olabilir. Bundan dolayı masraf oluşmaz. Ayrıca: Masrafları karşılayan kurumun fikrini değiştirmek için birçok vakada dava açmaya hazır olmak yardımcı olur.

Masraflar ve iadeler

1. Rehabilitasyomun masraflarını kim karşılıyor?

Bu sorunun cevabı her zaman net değil. Şu oryantasyon geçerlidir:

Çalışma hayatından tamamıyla ayrılmamış olan işçilerde ve çalışanlarda masrafları genelde Alman Emeklilik Güvencesi karşılar. Emeklilerde, çocuklarda ve çalışma yaşına gelmemiş gençlerde genelde yasal sağlık sigortası masrafları karşılar.
Formu doldurmanızda size hekiminiz, hastanelerin sosyal hizmetleri ve kurumların servis merkezleri (www.reha-servicestellen.de) size yardımcı olacaktır. Hata yapsanız bile durum çok kötü değildir. Masrafları karşılayan kurumlar dilekçe verildikten sonra kendi aralarında yetkileri açıklığa kavuşturmakla, size bilgi vermekle ve belgeleri de kendi aralarında iletmekle yasal olarak yükümlüdür.

Özetin tamamı:

Hasta:

Masrafları karşılayan kurum:

Çalışan / işçi

Alman Emeklilik Güvencesi

Memur

Alman Emeklilik Güvencesi, Memur Sandığı

Ev kadını, öğrenci, üniversite öğrencisi, çocuk

Yasal sağlık sigortası
AskerAskeri Bakım Kurumu
Emekli (malulen)

Alman Emeklilik Güvencesi

Emekli (yaş haddi)

Yasal sağlık sigortası

Sosyal yardım alanlar

Sosyal müdürlükler, Gençlik müdürlükleri

İş arayanlarFederal İş Bulma Kurumu
alışkanlık tedavilerindeSağlık sigortası, Emeklilik güvencesi
Meslek hastalıklarında, iş kazalarındaMeslek odası, yasal kaza güvencesi

2. “Masrafları Karşılayan Kurum” kavramının ardında ne var?

Sosyal Haklar Kanunda masrafları ve hizmetleri karşılayan kurum kavramları vardır. Bununla bir tıbbi hizmetin masraflarını karşılayan kurumlar kastedilmiştir. Rehabilitasyon için masrafları karşılayan yedi farklı kurum ya da kurum grubu bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

  • Yasal sağlık sigortaları,
  • Yasal emeklilik güvencesi,
  • Yasal kaza sigortası (meslek odaları),
  • İş bulma kurumları,
  • Askeri bakım kurumu,
  • Resmin gençlik ve sosyal yardım kurumları,
  • Memur sandığı ve özel sağlık sigortaları.

Önemli: Hastanedeki tedavileri karşılayan sağlık sigortası tıbbi rehabilitasyonla ilgili masrafları karşılamak zorunda değildir. Sizin durumunuzda masrafları kimin karşılayacağını buradaki özette (“Masraflar ve iadeler” 1. maddesine ATLAMA İŞARETİ) okuyabilirsiniz.

3. Bir rehabilitasyon programına katılırsam kendi masraflarımı karşılamak zorunda mıyım?

Reşit olan hasta her takvim günü için 10 Euro tutarında bir ek ödeme yapmalıdır. Bu ek ödemeden muaf tutulmayla alakalı düzenlemeler ve seçenekler maalesef kurumdan kuruma göre oldukça farklıdır. Bu nedenle burada bütün ek ödeme düzenlemelerini sıralayamayız. Alman Emeklilik Güvencesinde ek ödeme bir takvim yılı içinde 42 günle sınırlıdır. Ayrıca ek ödeme miktarı gelir seviyesine göre değişir. DRV’nin güncel kurallarını burada bulabilirsiniz. („ DRV Kuralları“)
Bu günlük ek ödeme ayrıdır; istenilen kliniğin seçilmesi durumunda yüksek bir katkı payını karşılayan bazı kurumların haksız ödeme talepleriyle karıştırılmamalıdır.

4. Refakatçi kişiler rehabilitasyona ücretsiz olarak katılabilir mi?

Tıbbi olarak refakatçiye gerek varsa, masrafları karşılayan kurumlarbununla ilgili masrafları karşılamak zorundalar.  Bu tip bir tıbbi gereklilik yoksa, birçok rehabilitasyon kliniğinde masraflarınızı kendiniz karşılamak kaydıyla bir refakatçinin kalmasını rezerve edebilirsiniz.

5. Çocuğum bana rehabilitasyonda refakat etmesi gerekiyorsa masrafları kim karşılar?

Çocuğunuz 12 yaşından küçükse masrafları karşılayan kurumbu masrafı karşılar. İstek üzerine eve bir yardımcı alınmasının ücreti de karşılanır.

6. Yol masraflarım iade edilecek mi?

Resmi ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatler için kurumlar genelde Deutsche Bahn’da geçerli olan bir bilet verir. Diğer yol masrafları (genelde) dilekçe yoluyla iade edilir.

7. Bir rehabilitasyona katıldığımda ücretimi veya maaşımı almaya devam eder miyim?

İşveren, Ücret Devamlılığı Yasası çerçevesinde rehabilitasyon süresince maksimum altı hafta boyunca ücretinizi veya maaşınızı ödemeye devam etmek zorundadır.

8. İsteğe bağlı hizmetlerden veya ek hizmetlerden faydalanabilir miyim?

İsteğe bağlı hizmetlerin bulunup bulunmadığını kliniğe sorun veya kliniğin web sayfasından bilgi alın. Bu hizmet istediğiniz şekilde rezerve edebilirsiniz. Fakat bu masraflar, kurumlar tarafından karşılanmamaktadır. İsteğe bağlı hizmetlerin, rehabilitasyonun tıbbi kalitesine kesinlikle etkisi yoktur. Bu hizmetler arasında örneğin medya paketleri, özel yemek seçimi, tekli odalar vs. yer alıyor.

Rehabilitasyonun kendisiyle ilgili sorular

1. Kliniğe bir evcil hayvan getirebilir miyim?

Özel hijyen yönetmeliklerinden dolayı maalesef bu mümkün değildir.

2. Rehabilitasyonda kaldığım sürece yanımda ne getirmem gerekir?

Bunun için özel listeler hazırladık. Bu listeleri burada bulabilirsiniz.

3. Kıymetli eşyalarla ilgili neye dikkat edilmelidir?

Yanınıza mümkün olduğunca az sayıda kıymetli eşya alın ve var olan güvenli muhafaza opsiyonlarından faydalanın. Bunları örneğin resepsiyonda sorabilirsiniz.

4. Hafta sonu için eve gidebilir miyim?

Yatmalı bir rehabilitasyon süresince “izne çıkmanızı” masrafları karşılayan kurumunuz öngörmemiştir. Ayrıca hafta sonları da terapi programları söz konusudur.

5. Bir rehabilitasyon programının emekliliğime etkisi var mı?

Hayır. Buradaki hedef sağlığınızı iyileştirmek ve erken emekliye ayrılmadan veya bakımdan kaynaklan yüksek maliyetleri önlemektir. Bu nedenle ücret devamlılığı hakkınız dolmuşsa, emeklilik sigortanız sizin için sosyal sigorta katkı paylarını öder. Rehabilitasyon programında geçen süre bu nedenle katkı payı süresi olarak kabul edilir.

6. Endikasyon ne demektir?

Endikasyon, iyileşme belirtisinin Latincesidir. Burada özel bir hastalık evresi ve bunun için kullanılan tıbbi tedavi kastedilmektedir. Bir “X” hastalık evresinde genelde “Y” tedavi yöntemi uygulanır; yani belirli bir yöntemin kullanılması gerekir. Kontraendikasyonda (karşı belirti) ise somut bir durumda uygulanmaması gereken bir yöntem söz konusudur. 

7. Rehabilitasyonda kalma süresi ne kadar?

Genelde üç haftadır, ihtiyaç halinde uzayabilir.

8. Rehabilitasyon için izin almam gerekir mi? 

Hayır.

9. Rehabilitasyona gitmem gerekirse işverenime bilgi vermek zorunda mıyım?

Elinizde, tıbbi rehabilitasyon izninin çıktığına dair karar varsa işvereninize bilgi vermelisiniz.

10. Sosyal güvence kimdir?

Almanya’da sosyal güvence, yasal bir sigorta sistemidir.
Bu sisteme Alman Emeklilik Güvencesi, yasal sağlık sigortaları (yasal sağlık sandıkları ve yedek sandıklar), İş Bulma Kurumundaki işsizlik sigortası, kaza sigortası ve bakım sigortası dahildir.